Συλλογή: ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ESD ή Ε

ESD: Στατικός ηλεκτρισμός

Ε: Μόνωση 18.000v